::: Member Login ::: : สมัครสมาชิกบริการรับซื้อ OKpay

ข้อตกลงในการรับซื้อ

 • สมัครสมาชิก
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขายสำหรับ 6 ธนาคารที่เรารองรับ (ธนาคารอื่น 25 บาท/ครั้ง)
 • ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของ OKpay ทางเราจะโอนเงินบาทให้ตามจำนวนที่ได้รับ
 • รับซื้อเฉพาะบัญชีที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น
 • ไม่รับเงินที่หักจากบัตรเครดิตหรือหักจากบัญชีธนาคาร รับเฉพาะเงิน $ ที่มีใน OKpay เท่านั้น
 • ชื่อในบัญชี OKpay และ ชื่อบัญชีธนาคารที่ใช้รับและจ่ายเงินต้องตรงกันเท่านั้น
 • ทางเว็บไซต์ขอ ปฏิเสธการขาย กับสมาชิกที่ไม่อัพโหลดบัตรประชาชนให้กับทางเว็บเพื่อยืนยันตัวตน รับเฉพาะท่านที่พร้อมให้ข้อมูลการยืนยันตัวตนกับเราเท่านั้น (ส่งข้อมูลยืนยันบัตรประชาชนทาง Line id : bowsaintsol )
 • ทางเราจะทำการโอนเงินให้ท่าน ก็ต่อเมื่อท่านโอนมาก่อนทุกครั้ง

*ยกเลิกการรับซื้อ ชั่วคราว*

ราคาซื้อ 28 บาท/ดอลล่า

วิธีขายเงิน OKpay

 • กรุณาทำความเข้าใจเกียวกับข้อตกลงการรับซื้อข้างต้น
 • คำนวณเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของ OKpay ตามจำนวนที่ท่านต้องการขาย
 • ทุกครั้งที่จะใช้บริการต้อง ติดต่อเรา ทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยน (หากท่านมิได้ทำการติดต่อเราก่อนอาจทำให้ส่งเงินผิด Email ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว)
 • หลังจากที่โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อเราเพื่อยืนยันตัวตนและแจ้งการโอนเงิน

ID Line : bowsaintsol

Tel : 0863028599

(ติดต่อทางนี้สะดวกที่สุดครับ)

 

 • หลังจากที่ติดต่อเราเรียบร้อยแล้ว จากนั้นไม่เกิน 15 นาที ได้รับเงินครับ


© 2019 All Rights Reserved www.bschange.com / @ 2011 - Now
ID Line : bowsaintsol Tel.0863028599 (เปิดบริการทุกวัน 8:00 - 23:00 น.)